Girdi yapan CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri 1

Ürün Sertifikaları ile İlgili Önemli Bilgilendirme

Ürün sertifikaları ile ilgili merkezimizden gelen önemli bilgilendirme notunu sizlerle paylaşmak isteriz: NOP-IC, yani, ABD’ye yapılacak tüm organik ithalatlar için zorunlu olan NOP İthalat Sertifikaları hakkında kısa ama önemli bir bilgilendirme yapmak isteriz. Bildiğiniz gibi, NOP SOE, NOP-IC’lerin ihraç ülkesinden malların çıkışından önce düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu, 19 Mart 2024’ten beri yürürlüktedir. İlk başvurular için, […]

ÖNEMLİ UYARI: Geçersiz Sertifikalar

Değerli müteşebbislerimiz,   AB dışındaki ülkelerde ve dolayısıyla ülkemizde AB organik yönetmeliği (EU) 2018/848’e göre sertifikasyon için yetkilendirilecek kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, AB Yönetmeliği (EU) 2021/1378-Annex II’de listelenecektir, ancak halen bu şekilde listelenen herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır.   Bu nedenle Türkiye’de halen (EC) 834/2007’ye eşdeğer sertifikasyon devam etmektedir ve geçerlidir; Türkiye’de yerleşik müteşebbisler için yeni […]