Büyük Britanya-AB Organik Eşdeğerlik Standardı Hakkında Duyuru

NOP Sertifikalı Müteşebbislerimiz için Ön Bilgilendirme

Çiftçi Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvuruları Başladı

NOP Organik Yaptırımların Güçlendirilmesi

BIOFACH 2024

ÖNEMLİ UYARI: Geçersiz Sertifikalar

AB Komisyonu 2024 Riskli Ürün Listesi Yayınlanmıştır!

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı!

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ’i Yayınlandı!

Güncellenmiş NOP (SOE) Kuralı ile Zorunlu Hale Gelecek Resmi NOP Ürün Sertifikası Hakkında Ön Bilgilendirme