NOP Sertifikalı Müteşebbislerimiz için Ön Bilgilendirme

NOP SOE 19 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak ve yönetmelik güncellemesinin bir parçası olarak, ABD’ye yapılan tüm organik ithalatlarda NOP İthalat Sertifikaları (NOP-IC) zorunlu hale gelecektir.

Halihazırda yeni bilgiler almaya devam ediyoruz ve henüz ilgili tüm detaylar ve prosedürleri tamamlamadık. Ancak şu ana kadar mevcut ve onaylanmış olan bilgileri paylaşmak istiyoruz. Benzer içeriğe sahip bir bülten yakın zamanda CERES GmbH merkez ofis tarafından tüm müteşebbislerimize gönderilecektir.

Aşağıdaki bilgiler ön bilgidir. Son bilgiler değildir ve değişikliklere uğrayabilir!

 1. ABD’ye yapılan tüm organik ithalatlar için NOP İthalat Sertifikaları (NOP-IC) zorunlu hale gelecek ve NOP-IC, OID (Organic Integrity Database) içinde yeni bir modül aracılığıyla düzenlenecektir.

Bu, NOP sertifikalı ürünlerin yanı sıra denklik düzenlemesi kapsamında ithal edilen ürünler için de geçerlidir (örneğin, EU-NOP denklik düzenlemesi, AB ve ABD arasındaki doğrudan ticaret için).

 1. NOP-IC’ler mallar ihracatın yapıldığı ülkeden ayrılmadan ÖNCE verilmelidir.

İthalatçının, malların varışından önce CBP’nin (ABD Gümrük ve Sınır Koruma) sistemine dahil etmek için, NOP-IC numarasına ihtiyaç duyacağı yönünde bilgilendirildik.

Bu nedenle, başvurular malın ihracatından uzun bir süre önce mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. İhracatçılar, genel işlem sürelerimizi dikkate almalıdır.

Malın ihracatından önce, orijinal uluslararası taşıma belgesi (AWB, B/L, SWB, CMR vb.) ile orijinal satış faturasının bazen hazır olamadığının farkındayız. Bu nedenle, NOP-IC verilmesi için irsaliyenin (veya rezervasyon onaylarının) ve proforma faturaların taslak sürümlerini kabul ediyoruz.

Eğer, (taslak) irsaliye (B/L, CMR veya AWB) ve/veya (proforma) fatura sağlamak, başvuru sürecinde gerçekten imkansızsa, bu belge olmadan da başvuruyu kabul edeceğiz.

Elbette, orijinal irsaliye (B/L, CMR veya AWB) ve ticari fatura hazır olduğunda derhal bize iletilmelidir.

 

 1. Bir NOP-IC her zaman yalnızca bir ürünü/HTS Kodunu (Harmonized Tariff Schedule:

https://hts.usitc.gov/current) içerebilir. Bu, bir yüklemenin çeşitli ürünler içerdiği durumlarda, bu yüklemede yer alan her bir ürün için ayrı NOP-IC’ler çıkarmamız gerekeceği anlamına gelir.

Ancak, lot / partiler ürünün farklı varyasyonları olsa bile, tek ürün / HTS Kodunu içeren bu farklı lotları / partileri bir NOP-IC’ye dahil etmek mümkündür. Tek koşul, hepsinin aynı ürün / HTS Kodu olmasıdır.

Örneğin, genel bir ürün olan “100% Organic Green Tea” için bir NOP-IC çıkarılabilir ve farklı ambalaj türlerini (küçük paketler, yeşil çay poşetleri, toptan yeşil çay) ve kalite sınıflarını vb. içerebilir.

Çoklu ürünler için tek başvuru göndermek hala mümkün olacak, ancak ücretler etkili bir önemli oranda değişmeyecektir:

 • Bir başvuru, (birkaç ürünlü içeren) tek bir yükleme içerebilir.
 • Başvuru başına ücretlendirme yapacağız (NOP-IC başına değil).
 • Başvuru formunda listelenen her ürün için ayrı bir NOP-IC çıkarmamız gerekecek (ve her biri fiyat kategorisinin belirlenmesi için bir ürün olarak sayılacaktır).
 • Başvuru başına fiyat, ürün sayısına (yani NOP-IC’ler) ve kontrol edilmesi gereken satın alma belgesi setlerinin sayısına (satın alma NTC’leri veya satın alma faturası ve irsaliye) bağlıdır (diğer tüm COI/TC türleri için olduğu gibi).
 1. Genel prosedür taslağı:
1. Adım İhracatçı, sertifikasyon kuruluşunun sorumlu COI/TC departmanına NOP-IC başvurusunu (başvuru formu ve tüm gerekli belgeler) gönderir. Bu, sertifikasyon kuruluşu genel işlem sürelerine uygun olarak, yüklemeden mümkün olduğunca uzun süre önce yapılmalıdır!
2. Adım COI/TC departmanı belgeleri kontrol eder ve OID’de (Organic Integrity Database of the USDA) NOP-IC’yi hazırlar.
3. Adım Eğer her şey doğru ve eksiksiz bulunursa, COI/TC departmanı NOP-IC’yi OID üzerinde düzenler ve NOP-IC numarasını ihracatçıya gönderir. NOP-IC’nin ürünün gönderilmesinden önce verilmesi gerekir!
4. Adım İhracatçı bu bilgiyi ithalatçıyla paylaşır. İthalatçı veya gümrük komisyoncusu, standart dosyalama süreçlerinin bir parçası olarak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın (CBP) Automated Commercial Environment (ACE) ithalat giriş sisteminde NOP İthalat Sertifikası verilerini dosyalayacaktır. Termin süreleri CBP tarafından belirlenir.
5. Adım Ürün ihraç edilir. İhracatçı, mümkün olan en kısa sürede, tüm final belgelerini sertifikasyon kuruluşuna sağlamalıdır.
 1. NOP-IC’ler için yeni ve ayrı bir başvuru formu olacaktır.
 1. İhracatın yapıldığı ülkeden 19 Mart 2024 tarihinden önce ayrılan, fakat ABD’ye 19 Mart 2024 tarihinde veya sonrasında ulaşan sevkiyatlar:

USDA, NOP-IC’lerin mümkün olan en kısa sürede kullanılmaya başlamasını şiddetle teşvik eder.

Ancak, mallar 19 Mart 2024 tarihinden sonra ABD’ye ulaşmış olsa bile, 19 Mart 2024’ten önce ihracatın yapıldığı ülkeden ayrılan tüm sevkiyatlar için, henüz zorunlu değildir.

Elbette, 19 Mart 2024 tarihinden önce düzenlene herhangi bir NOP-IC için, malların yola çıkmasından sonra verilmesi de kabul edilir.

 1. NOP SOE genellikle aynı ürünün aynı ithalatçıya belirlenen bir zaman çerçevesi içinde birkaç sevkiyatı için bir NOP-IC verme seçeneği sunar. Ancak, bu seçeneğin uygulanıp uygulanmayacağı tamamen kontrol kuruşunun kararına ve kontrol sistemine bağlıdır.

Yakında, CERES’in bu konuyu nasıl ele alacağına dair daha fazla bilgi sunacaktır.

 1. Yakında web sitemizde (Documents > BIO > COI/TC altında) bulunacak olan aşağıdaki bilgilendirme dökümanları üzerinde çalışıyoruz.
 • Brief Information about NOP Import Certificates (NOP-IC)

NOP İthalat Sertifikası hakkında Kısa Bilgiler (NOP-IC)

 

 • Updated General Guidance for COI/TC applications

COI/TC başvuruları için Güncellenmiş Genel Rehber

 

 • Application form for NOP-IC, including annexes of required documents and important details special for NOP-IC

NOP-IC için başvuru formu, gerekli belgelerin ekleri ve NOP-IC için özel önemli detayları içeren eklentiler

Daha fazla bilgi yakında paylaşılacaktır.