ÖNEMLİ UYARI: Geçersiz Sertifikalar

Değerli müteşebbislerimiz,

 

AB dışındaki ülkelerde ve dolayısıyla ülkemizde AB organik yönetmeliği (EU) 2018/848’e göre sertifikasyon için yetkilendirilecek kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, AB Yönetmeliği (EU) 2021/1378-Annex II’de listelenecektir, ancak halen bu şekilde listelenen herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle Türkiye’de halen (EC) 834/2007’ye eşdeğer sertifikasyon devam etmektedir ve geçerlidir; Türkiye’de yerleşik müteşebbisler için yeni AB Yönetmeliği (EU) 2018/848’e göre düzenlenen sertifikalar ise geçerli değildir, dolayısıyla bu şekilde düzenlenen sertifikalarla organik satışı yapılan ürünleri AB’ye satılacak ürünler için kaynak olarak kabul edemeyeceğimizi önemle bildirir ve tedarikçilerinizin sertifikalarında hangi yönetmeliğe atıf yapıldığını dikkatle kontrol etmenizi rica ederiz.

 

Öte yandan, özellikle AB’den ithalat yapan müteşebbislerimiz için:  AB içerisinde geçen yıldan bu yana yeni AB Yönetmeliği (EU) 2018/848’e geçiş yapılmıştır. AB üyesi ülkelerde yerleşik müteşebbislerin bu yönetmeliğe uygun sertifikaları geçerlidir ve AB’ye satış için kaynak olabilir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.