Organik Arıcılık

Arıcılık, tarım ve orman ürünlerinin aynı zamanda çevrenin korunmasına, gelişmesine katkısı bulunan önemli bir faaliyettir. Ülkemiz doğal yapı bakımından değerlendirildiğinde zengin kaynaklarına sahip olup arıcılık açısından yüksek bir potansiyele sahiptir.

Organik tarım içerisinde arıcılığın önemi oldukça büyüktür. Arıcılık ürünlerinin organik olarak sınıflandırılması; çevre kalitesine, arı kovanlarının özelliklerine , arıcılık ürünlerinin özenle üretilmesine ve depolanma koşullarına bağlıdır.

Arıcılık, bitkisel üretime, tarım ve orman ürünlerine ve çevrenin korunmasına, gelişmesine katkısı bulunan önemli bir faaliyettir. Arıcılıkta başta bal olmak üzere, arı sütü, bal mumu, propolis ve arı zehri gibi 6 adet ürün sağlanır. Arılar bu ürünlerden bal toplamakta olup polen ve propolisi doğadan toplamaktadır.

Doğal yapısı ve ortamı bozulmamış veya organik tarım alanlarında kimyasal ilaçlama yapılmadan her aşaması yönetmeliğe uygun yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilen ve sertifikalandırılan faaliyetlere organik arıcılık denir. Organik arıcılık için, arıcılık faaliyetinde bulunacak kişi işe yetkilendirilmiş kuruluş arasında sözleşme imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşme; arıcılık faaliyetlerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılacağını belirten yazılı anlaşmayı ifade etmektedir.

Organik arıcılıkta dikkate alınması gereken özellikler:

1- Arıcılık malzemelerinin özellikleri,

2- Organik arıcılık alanı,

3- Geçiş dönemi,

4- Arıların orijini,

5- Besleme,

6- Hastalıklara karşı alınan tedbir ve mücadeleler,

7- Organik üretimler (bal, polen, propolis, arı sütü, ana arı ve oğul arı üretimi)

Organik arıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda organik üretilen ürünlerin, doğal veya arıcılık ürünlerinin organik olma özelliğini etkilemeyecek bitki örtüsünden oluşması gerekmektedir. Bu ortam gerekli doğal özellikleri barındırmadığı halinde, üretilecek ürün organik olarak değerlendirilemez.

Ayrıca arıların bulunduğu ortama alanın kapasitesi üzerinde kovan yerleştirilmemelidir.

Organik Arıcılığa Yapılan Devlet Destekleri

7 Mayıs 2012 tarih ve 28285 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3106 Karar Sayılı Bakanlar

Kurulu’nun “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kararın Hayvancılık Desteklemelerinin açıklandığı 4. Maddesinin 7. Fıkrasında “Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtü altı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı Bambus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına arılı kovan için 8 TL/kovan, Bambus arısı için 60 TL/Koloni ödemesi yapılır.” denilmektedir. Aynı kararın organik tarım ve iyi tarım desteğinin açıklandığı 7. maddesinin 2. fıkrasında arı yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aldığı destek miktarına ilave olarak %50 ilave organik tarım destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmektedir.