Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre gibi kimyasalların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal ürünler ile aynı görevi yapan organik, doğal gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir.

Ekolojik sistemde kimyasal içerikli uygulamalar sonucu zamanla kaybolan doğal dengeyi tekrardan kurmaya yönelik olarak çevreye ve insana dost, sağlıklı ve güvenilir üretim sistemlerini içerir.

Öncelikli olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, mineral gübrelerin ve hormonların kullanımına kısıtlama veya yasaklama getirmektedir.

Organik tarım, içerisinde birçok süreci barındıran bir üretim şeklidir. Kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanımı yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, toprak muhafazasını tavsiye eden, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin kontrol altında olması ve elde edilen ürünlerin sertifika ile belgelendirildiği bir üretimdir.

Tarım yapılan veya yapılmış birçok arazide, araştırmalar sonucunda sentetik kimyasal girdilerin kontrolsüz ve aşırı kullanımından kaynaklı kirlilik meydana gelmiş ve doğal dengenin bozulmasına sebep olmuştur.

Organik Tarımın Avantajları

  • Fiyatı her geçen gün artan kimyasal gübre, enerji ve pestisit gibi girdilerinden tasarruf edilmektedir.
  • Üretici geliri ürün bazlı olarak artmaktadır.
  • Sözleşmeli tarım sayesinde üreticilerin tüm ürünlerinin alınması garanti edilmektedir.
  • Ekolojik ürünlerin ihraç fiyatları, kimyasallarla üretilen ürünlerden yüzde 10-20 oranında daha yüksektir.

Organik Tarımın Amacı

  • Organik tarımın en büyük hedeflerinden birisi Genetiği Değiştirilmiş Organizmaları (GDO) kullanmamaktır. Bu sayede insanlar ve hayvanlar için temiz, sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam ortaya konulmuş olacaktır.
  • Yok olmaya yüz tutmuş hayvansal, bitkisel ve su ürünlerinin üretimleri teşvik edileceği için çeşitlilik ve endemik türler geliştirilmiş olacaktır.
  • Tarımı zenginleştirmek,
  • Her türlü sağlıklı ve güvenli kullanım maddeleri elde etmek.

Organik Tarımın Farkı Nedir?

Organik tarımı diğer tarım sistemlerinden ayıran en önemli esas, atık ürünlerin yenilenebilir kaynaklar ve geri dönüşüm sistemince toprağa geri verilmesidir.

Organik tarım, hastalıklarla ve zararlı maddelerle kendine özgü yöntemleri ile mücadele etmesi esasına dayanır.

Organik tarımın kurallar çerçevesi içerisinde eksiksiz uygulanması halinde; insan sağlığı, toprak ve su sağlığı korunması, iklimsel değişikliklerin azalması, erozyonun önüne geçilmesi, toprak bünyesinde bulunan canlıların artması, enerji tasarrufu sağlanması mümkün olacaktır.