Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) Nedir?

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) ile ürünlerin organik ham maddeden üretildiğini, üretim koşullarını ve etiketleme gibi tüm üretim süreçlerine dahil olduğunu uluslararası standartlarda belgeleyebilirsiniz. Sosyal ve ekolojik kriterlerde olmak üzere organik lifler için tekstil işleme şartlarını belirleyen, dünya çapında en önde gelen standartlardan birisidir.

Bunların yanı sıra bu belge ile müşterilerinize güvenilir bir üretim ağı oluşturduğunuzu göstererek kurumsal imajınızı yükseltebilirsiniz. Bu sertifika ile tekstil dünyasına hitap ederek organik ürünler ile kumaş ve elbise üretimi yapıldığını göstermektedir.

Tekstil üreticileri, tüm pazarlarda kabul gören Global Organik Tekstil Sertifikası ile organik kumaşlarını ve ürettikleri giysilerini rahatlıkla ihraç edebilmektedirler.

Bir tekstil ürününün Global Organik Tekstil Sertifikasına sahip olabilmesi için en az %70 oranında organik lif kullanmalıdır. Bu orana ürünlerin işlenmesi, üretimi, etiketlenmesi, ambalajlanması, dağıtımı ve ticareti gibi tüm süreçler dahildir. Nihai ürünler, lif ürünleri dahil olmamak şartı ile, iplikler, giysiler, kumaşlar ve moda tekstil aksesuarları, ev tekstili, tekstil oyuncakları, yatak ve yatak ürünleri ve bunların yanı sıra tekstil kişisel bakım ürünlerini kapsayabilir. Global Organik Tekstil Sertifikası’nda standart deri ürünler için herhangi bir kriter bulunmadığı da belirtilmektedir.

Global Organik Tekstil Sertifikası ‘na göre lif üretimi için temel kriterler şöyle tanımlanabilir:

• Ulusal veya uluslararası standartlara göre liflerin organik sertifikasyonu (IFOAM standart ailesi, EEC 834/2007, USDA NOP)

• Geçerli tarım standardı bu tür bir sertifikaya izin veriyorsa eğer liflerin dönüşüm süresinin onaylanması mümkündür.

• GOTS’a göre “organik” etiketi taşıyan bir tekstil ürünü en az %95 sertifikalı organik lif içermelidir. Eğer “organik ürünle yapılmıştır” etiketi taşıyorsa ürün içerisinde en az %70 sertifikalı organik lif bulunmalıdır.

Organik tekstil sertifikasına sahip olan tekstil üreticileri kumaşlarının ve var olan kumaşlardan elde edilen giysilerini güvenilir ve sağlıklı olduklarını belgelemektedirler. Bu sayede piyasada daha kolay satış yaparak pazarda rahat bir şekilde pay elde edebilmektedir. Organik tekstil sertifikası 4 temek özellik üzerine kurulmuştur. Bunlar;

  • Organik liftler,
  • Ekolojik ve sosyal kriterler,
  • Tüm işleme aşamaları,
  • Üçüncü taraf sertifikasyon.

Tekstil tedarik zincirinin sertifikasyonu için aşağıda belirtilen şartlara dikkat edilmelidir;

  • İşleyiciler, üreticiler ve tüccarların sertifikaları ISO 65/17065´e göre uluslararası akreditasyona sahip olmalıdır.
  • Lif üreticilerinin sertifikaları, ISO 65/17065, NOP ve / veya IFOAM akreditasyonu ile uluslararası alanda tanınmalıdır.
  • Hasat sonrası tekstil ürünlerinin üretimi ve ticareti, Global Organik Tekstil Sertifikası kapsamında uygun bir standarda göre yapılmalıdır.