Girdi yapan wpadmin_ceres

Organik Yem İşleme

Organik yem işleme, organik tarım standartlarına uygun olarak üretilen ve kullanılan yemlerin üretim süreçlerini ifade eder. Organik yem, organik tarım yöntemlerine uygun olarak yetiştirilen bitkilerden veya hayvanlardan elde edilen, genellikle sentetik kimyasal gübreler, pestisitler veya genetik modifikasyon içermeyen yemdir. Organik yem işleme süreçleri, bu standartlara uygunluğu sağlamak ve organik tarım prensiplerine göre üretimi desteklemek amacıyla […]

Natrue Sertifikası Nedir?

Natrue Sertifikası, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri için bir doğal ve organik sertifikasyon programıdır. Natrue, kozmetik sektöründeki doğal ve organik ürünleri tanımlamak, sertifikalandırmak ve tüketicilere güvenilir bir referans sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir bağımsız bir sertifikasyon organıdır. Bu sertifikasyon programı, ürünlerin içerikleri ve üretim süreçleri üzerinde belirli standartlara uymalarını gerektirir. Natrue Sertifikası, aşağıdaki üç kategoride sertifikalandırma […]

Organik Tarım Sertifikası Ne İşe Yarar?

“Organik tarım sertifikası,” bir ürünün organik tarım standartlarına uygun olarak üretildiğini ve işlendiğini belgeleyen bir sertifikadır. Bu sertifika, üreticinin organik tarım yöntemlerini kullandığını ve kimyasal gübre, pestisit ve genetik olarak değiştirilmiş organizmalar gibi sentetik girdilere karşı minimum düzeyde kullandığını gösterir. Organik tarım sertifikası birkaç önemli amaç taşır: Tüketiciler İçin Güvence: Organik tarım sertifikası, tüketicilere ürünün […]

Organik Girdi Üretimi

Organik girdi üretimi, organik tarım uygulamalarına uygun olarak üretilen ve organik çiftliklerde kullanılan çeşitli malzemelerin (gübreler, tohumlar, pestisitler, vb.) üretilmesini ifade eder. Organik tarım, kimyasal gübreler ve sentetik pestisitler gibi sentetik girdilerin kullanımını sınırlayarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir tarım sağlamayı amaçlar. Organik girdi üretimi, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eder ve doğal kaynakları koruma, çevresel […]

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre gibi kimyasalların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal ürünler ile aynı görevi yapan organik, doğal gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. Ekolojik sistemde kimyasal içerikli uygulamalar sonucu zamanla kaybolan doğal dengeyi tekrardan kurmaya yönelik olarak çevreye ve insana dost, sağlıklı ve güvenilir […]

Organik Arıcılık

Arıcılık, tarım ve orman ürünlerinin aynı zamanda çevrenin korunmasına, gelişmesine katkısı bulunan önemli bir faaliyettir. Ülkemiz doğal yapı bakımından değerlendirildiğinde zengin kaynaklarına sahip olup arıcılık açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Organik tarım içerisinde arıcılığın önemi oldukça büyüktür. Arıcılık ürünlerinin organik olarak sınıflandırılması; çevre kalitesine, arı kovanlarının özelliklerine , arıcılık ürünlerinin özenle üretilmesine ve depolanma koşullarına […]

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) Nedir?

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) ile ürünlerin organik ham maddeden üretildiğini, üretim koşullarını ve etiketleme gibi tüm üretim süreçlerine dahil olduğunu uluslararası standartlarda belgeleyebilirsiniz. Sosyal ve ekolojik kriterlerde olmak üzere organik lifler için tekstil işleme şartlarını belirleyen, dünya çapında en önde gelen standartlardan birisidir. Bunların yanı sıra bu belge ile müşterilerinize güvenilir bir üretim ağı […]

Organik Bitkisel Üretim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Organik Bitkisel Üretim Organik bitkisel üretim, tarımsal üretim süreci içerisindeki tüm faktörlerin belli kurallar bütününe tabii olduğu üretim faaliyetidir. Hayvan yemi, insan gıdası, hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde temini, çoğaltım materyali temin edilmesi, tıbbi ve bilimsel amaçlarla her aşaması Organik Tarım Yönetmeliğine göre üretilen, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetidir. Organik […]

Organik Tarım Sertifikası Nasıl Alınır?

Organik tarım belli kriter ve usullere bağlı gerçekleşen, her ülkeye has özel kanunlar ile tanımlanan ve ticari kullanımda “organik” teriminin devlet kontrolüne tabii olduğu üretim modelidir. Organik tarım sertifikası belli kriter ve usullere bağlıdır ve organik tarım üreticisinin sertifika alabilmesi için organik üretim konusundaki mevzuatlara uygun üretim gerçekleştirmesi gerekir. Bu kriterleri gerçekleştiren işletmelere sertifika verilir […]