Girdi yapan wpadmin_ceres

Organik Arıcılık

Arıcılık, tarım ve orman ürünlerinin aynı zamanda çevrenin korunmasına, gelişmesine katkısı bulunan önemli bir faaliyettir. Ülkemiz doğal yapı bakımından değerlendirildiğinde zengin kaynaklarına sahip olup arıcılık açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Organik tarım içerisinde arıcılığın önemi oldukça büyüktür. Arıcılık ürünlerinin organik olarak sınıflandırılması; çevre kalitesine, arı kovanlarının özelliklerine , arıcılık ürünlerinin özenle üretilmesine ve depolanma koşullarına […]

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) Nedir?

Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS) ile ürünlerin organik ham maddeden üretildiğini, üretim koşullarını ve etiketleme gibi tüm üretim süreçlerine dahil olduğunu uluslararası standartlarda belgeleyebilirsiniz. Sosyal ve ekolojik kriterlerde olmak üzere organik lifler için tekstil işleme şartlarını belirleyen, dünya çapında en önde gelen standartlardan birisidir. Bunların yanı sıra bu belge ile müşterilerinize güvenilir bir üretim ağı […]

Organik Bitkisel Üretim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Organik Bitkisel Üretim Organik bitkisel üretim, tarımsal üretim süreci içerisindeki tüm faktörlerin belli kurallar bütününe tabii olduğu üretim faaliyetidir. Hayvan yemi, insan gıdası, hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde temini, çoğaltım materyali temin edilmesi, tıbbi ve bilimsel amaçlarla her aşaması Organik Tarım Yönetmeliğine göre üretilen, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetidir. Organik […]

Organik Tarım Sertifikası Nasıl Alınır?

Organik tarım belli kriter ve usullere bağlı gerçekleşen, her ülkeye has özel kanunlar ile tanımlanan ve ticari kullanımda “organik” teriminin devlet kontrolüne tabii olduğu üretim modelidir. Organik tarım sertifikası belli kriter ve usullere bağlıdır ve organik tarım üreticisinin sertifika alabilmesi için organik üretim konusundaki mevzuatlara uygun üretim gerçekleştirmesi gerekir. Bu kriterleri gerçekleştiren işletmelere sertifika verilir […]

EMNA Sertifika İptali

Değerli Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Kuruluşumuz tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılan; EMNA GIDA LOJİSTİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.’ye ait işleme faaliyetine ilişkin sertifikası 14.03.2023 tarihinde iptal edilmiştir. İlgili resmi yazıyıya ulaşmak için tıklayınız

Yeni AB Organik Yönetmeliği (EU) 2018/848

Değerli müteşebbislerimiz, 08.07.2022 tarihinde, sizleri yeni AB Organik Yönetmeliği (EU) 2018/848 hakkında bilgilendirmiştik. Bu yönetmeliğe geçişi adım adım gerçekleştirme aşamasına geldik. Ekte bu amaçla:   Bu geçiş için öngördüğümüz süreci (Müteşebbis Bilgilendirme-Yeni AB Organik Yönetmeliğine Geçiş), Yeni yönetmeliğin getirdiği değişiklikler ile ilgili hazırlamış olduğumuz ve 08.07.2022’de sizlere göndermiş olduğumuz 3.2.19.2 nolu kısa bilgiyi tekrar, Yeni […]

AB Organik Mevzuatına Göre Ek Tedbir Gerektiren Ürünler

Değerli müteşebbislerimizin dikkatine; AB mevzuatı çerçevesinde ve ülkemizde aşağıdaki CN kodlu organik ürünlerin üretim, hazırlama, ticaret, depolama ve ihracat faaliyetlerini yürüten müteşebbisler için, geçen yıl bildirilen gerekliliklere benzer olarak bazı ek tedbirler getirilmiş olup, 01.01.2023’ten 31.12.2023’e kadar uygulamaya konması ekli mektup ile talep edilmiştir. 2022 yılı yarısı Temmuz ayı itibari ile uygulanmakta olan ürünlerden oregano […]